Dyrekiropraktikk

Kiropraktikk på dyr


Det er kun kiropraktorer og veterinærer som kan videreutdanne seg innen dyrekiropraktikk som krever god kunnskap innen anatomi, fysiologi, nevrologi, sykdomslære og biomekanikk. Kiropraktikk på dyr er basert på samme lære som kiropraktikk på mennesket. Teknikkene man bruker er imidlertidig modifisert og tilpasset til å passe dyrets anatomi. Kiropraktikk (chiropractic) betyr "done by hand". Enkelt fortalt er dyrekiropraktikk en skånsom behandlingsform hvorpå man med hendene undersøker om leddene i virvelsøylen og ekstremitetene beveger seg som de skal. Finner man nedsatt funksjon eller tegn på smerter og ømhet i enkelte områder må man danne seg et bilde av hva som foregår, og legge en behandlingsplan ut ifra dette. I tillegg til kiropraktisk behandling bruker de fleste kiropraktorer bløtvevsteknikker og gir øvelser. 


En kiropraktor har en helhetlig tilnærming og undersøker hele dyret. Det er ikke alltid problemet sitter der smertene eller symptomene viser seg. Jeg samarbeider tett med flere veterinærer og vil henvise videre der det er nødvendig. 

Vanlige symptomer


 • Halthet uten annen kjent årsak
 •  Hunden piper/klynker/viser tydelig ubehag når hopper opp eller ned av f.eks sofa. 
 • Problemer med å gå oppover eller nedover trapper/bakker
 • Vegrer seg for visse bevegelse
 • Avstandsskapende signaler hos hunden ved berøring av enkelte områder (Slikker seg om munnen, gjesper, trekker seg unna, halen mellom beina, trekker opp munnviken, knurrer, glefser etc)
 • Vil ikke bli løftet. 
 • Passgang/endret gangmønster
 • Snur seg gjentakende mot et område av kroppen
 •  Biter/slikker på poter/andre områder av kroppen (kan ha mange årsaker)
 • Nedsatt aktivitetsnivå/vil gå kortere turer enn normalt eller i roligere tempo
 • Ønsker ikke kontakt med andre hunder/plutselig usikkerhet i hundemøter
 • Dyret er assymetrisk muskelsatt
 • Adferdsendringer (kan også ha mange andre årsaker)MERK: Symptomene over kan også ha andre årsaker. Det er viktig å avdekke evt veterinærmedisinske årsaker til problemet om de skulle være tilstede. Jeg samarbeider med veterinær, og vil henvise til en veterinærundersøkelse der jeg ser det som nødvendig før evt videre kiropraktisk behandling

Hva er en "låsning"? 


Kort fortalt er en leddlåsning et ledd som har nedsatt funksjon eller ikke beveger seg som det skal. Beveger ikke leddet seg som det skal (ofte kalt en låsning) vil dette føre til at andre områder må bevege seg mer. og vi kan få overbelastninger som fører til en ond sirkel.


En kiropraktor bruker noe som kalles en leddjustering for å behandle et ledd med nedsatt funksjon. Det er en rask, men mild impuls til leddet. Hos smådyr bruker man langt mindre kraft enn det man ville brukt på et menneske, og de færreste dyr synes dette er ubehagelig.  Dette øker bevegeligheten i leddet, og aktiviserer i tillegg leddreseptorene som sitter rundt leddet. Ved å aktivisere disse leddreseptorene påvirker vi nervesystemet positivt, og bidrar til bedre flyt av nerveimpulser fra leddet til hjernen og tilbake. Dette vil føre til bedre stabilitet i leddet. © Copyright. All Rights Reserved.