Dyrekiropraktikk

Kiropraktikk på dyr


Det er kun kiropraktorer og veterinærer som kan videreutdanne seg innen dyrekiropraktikk som krever god kunnskap innen anatomi, fysiologi, nevrologi, sykdomslære og biomekanikk. Kiropraktikk på dyr er basert på samme lære som kiropraktikk på mennesket. Teknikkene man bruker er imidlertidig modifisert og tilpasset til å passe dyrets anatomi. Kiropraktikk på dyr kan likne kiropraktikk på babyer eller små barn og er langt mer skånsom enn kiropraktikk på voksne mennesker.  Kiropraktikk (chiropractic) betyr "done by hand". Enkelt fortalt er dyrekiropraktikk en skånsom behandlingsform hvorpå man med hendene undersøker om leddene i virvelsøylen og ekstremitetene beveger seg som de skal. Finner man nedsatt funksjon eller tegn på smerter og ømhet i enkelte områder går behandlingen ut på å øke bevegeligheten i disse områdene. De fleste dyrekiropraktorer bruker også massasjeteknikker og gir øvelser for hjemmebruk. 


En kiropraktor har en helhetlig tilnærming og undersøker hele dyret. Det er ikke alltid problemet sitter der smertene eller symptomene viser seg. Jeg samarbeider tett med flere veterinærer og vil henvise videre der det er nødvendig. 

Vanlige symptomer


 • Alle hunder som viser atferdsendringer uten kjent årsak bør undersøkes for om smerter kan ligge til grunn
 • Halthet uten annen kjent årsak
 • Passgange/endret gangmønster
 •  Hunden piper/klynker/vegrer seg når hopper ut eller inn i f.eks bil
 • Vegrer seg for å gå opp eller ned trapper
 • Ønsker ikke kos eller berøring enkelte steder på kroppen
 • Snur seg gjentakende mot et område av kroppen
 •  Biter/slikker på poter/andre områder av kroppen (kan ha mange årsaker)
 • Nedsatt aktivitetsnivå/vil gå kortere turer enn normalt eller i roligere tempo
 • Assymetrisk muskelsatt
 • Ønsker ikke kontakt med andre hunder/plutselig usikkerhet i hundemøterMERK: Symptomene over kan også ha andre årsaker. Det er viktig å avdekke evt veterinærmedisinske årsaker til problemet om de skulle være tilstede. Jeg samarbeider med veterinær, og vil henvise til en veterinærundersøkelse der jeg ser det som nødvendig før evt videre kiropraktisk behandling

Hva er en "låsning"? 


Kort fortalt er en leddlåsning et ledd som har nedsatt funksjon eller ikke beveger seg som det skal. Beveger ikke leddet seg som det skal (ofte kalt en låsning) vil dette føre til at andre områder må bevege seg mer. og vi kan få overbelastninger som fører til en ond sirkel.


En kiropraktor bruker noe som kalles en leddjustering for å behandle et ledd med nedsatt funksjon. Det er en rask, men mild impuls til leddet. Hos smådyr bruker man langt mindre kraft enn det man ville brukt på et menneske, og de færreste dyr synes dette er ubehagelig.  Dette øker bevegeligheten i leddet, og aktiviserer i tillegg leddreseptorene som sitter rundt leddet. Ved å aktivisere disse leddreseptorene påvirker vi nervesystemet positivt, og bidrar til bedre flyt av nerveimpulser fra leddet til hjernen og tilbake. Dette vil føre til bedre stabilitet i leddet. © Copyright. All Rights Reserved.