Priser

Priser (oppdatert 05.01.2022)

Hund og andre smådyr;


Førstegangskonsultasjon hund og andre smådyr: 1100 kr (45-60 min).  


Oppfølgningskonsultasjon hund og andre smådyr: 710 kr (30 min)


Klinikktrening hund og andre smådyr: 550 kr (30 min)


Klinikktrening utvidet konsultasjon: 700 kr (60 min) 


Pristillegg helg: 400 kr


Hjemmebesøk: Vanlig pris + kmpris (ta kontakt)


(alle priser er inkl MVA) 


MERK: De fleste forsikringsselskaper dekker nå dyre/veterinærkiropraktikk om det er indikert. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap om ikke det står spesifisert i forsikringsbeviset ditt. 


Service/førerhunder får 15% rabatt© Copyright. All Rights Reserved.