Priser

Priser (oppdatert 06.01.2021)

Hund og andre smådyr: Inkl MVA


Førstegangskonsultasjon hund og andre smådyr: 950 kr (45-60 min).  


Oppfølgningskonsultasjon hund og andre smådyr: 710 kr (30 min)


Klinikktrening hund og andre smådyr: 550 kr (30 min)


Klinikktrening utvidet konsultasjon: 700 kr (60 min) 


Pristillegg helg: 400 kr


(alle priser er inkl MVA) 


Service/førerhunder får 15% rabatt© Copyright. All Rights Reserved.